Pierwszy

Strona główna

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Chełmży informuje, iż Walne Zgromadzenie  Członków Spółdzielni odbędzie się  dnia 02.06.2017r.  o  godz. 1700 w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury w Chełmży przy ul. Bydgoskiej 5.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie  porządku  obrad.
4. Wybór komisji:
a) mandatowo-skrutacyjnej,
b)  wnioskowej.
5. Stwierdzenie prawomocności obrad.
6. Przyjęcie protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni z dnia 17.06.2016r.
7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za 2016 rok.
8. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółdzielni.
10. Sprawozdanie finansowo-księgowe za rok 2016.
11. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowo-księgowym.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowo-księgowego.
13. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej  za 2016 rok.
14. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w  przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Z-cy Prezesa Zarządu.
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.
19. Podjęcie uchwały  w przedmiocie  zatwierdzenia najwyższej sumy zobowiązań.
20.  Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia  Regulaminu RN.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia  gruntu  na  rzecz Powiatu Toruńskiego.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia  gruntu  na  rzecz Gminy Miasta Chełmży.
23. Wolne wnioski.
24. Odczytanie protokołu komisji wnioskowej.
25. Zakończenie.

Wszystkie sprawozdania i projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone w siedzibie Spółdzielni  w Chełmży  przy ul. P. Skargi 17, do zapoznania  od poniedziałku do piątku  od dnia 15.05.2017r.   w godzinach od 700-1430 .

 

Nowo wykonane chodniki przy budynkach Frelichowskiego 8, 10, 12, 14 

KONTAKT

DO SPÓŁDZIELNI

87-140 Chełmża
ul. Ks. P. Skargi 17

skrytka pocztowa - 17

Tel.: 56-675-20-45

Fax: 56-675-64-57

Biuro Spółdzielni w budynku Frelichowskiego 1

Tel: 56 675-56-13

e-mail: spoldzielnia.chelmza@gmail.com

AWARIA? ZADZWOŃ!

Telefon dyżurny po godzinie 15.00

              782 574 490  

      

 

 

Strona głównaO nasWspieramyNabór ofert, PrzetargiDo pobraniaGalerie zdjęćKontaktArchiwum