Pierwszy

Strona główna

Informacja

Szanowni Mieszkańcy       

W związku z rosnącą liczbą szkód przede wszystkim spowodowanych usterkami instalacji wewnętrznych i urządzeń, za które Państwo odpowiadacie i czego skutkiem są niestety zalania, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej  przypomina, o możliwości skorzystania z dobrowolnej oferty ubezpieczenia mieszkania ze składką miesięczną płatną wraz z tzw. ,,czynszem”.

Proponowane ubezpieczenie to kompleksowa ochrona Państwa mienia zgromadzonego w mieszkaniu i pomieszczeniu piwnicznym w zakresie najczęściej występujących zdarzeń tj.:

 • pożar, deszcz nawalny, śnieg, uderzenie pioruna, powódź, wybuch, grad, katastrofę budowlaną, itp.;
 • przepięcia, stłuczenia szyb stolarki okiennej i drzwiowej;
 • wszelkie zalania jakie powstaną w mieszkaniu;
 • kradzież z włamaniem i rabunek oraz wandalizm;

Ponadto ubezpieczenie obejmuje:

 • Odpowiedzialność Cywilną  w życiu prywatnym:

Czyli gwarancje rekompensaty szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego i osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, osobom trzecim zarówno w domu jak i poza nim.

Odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy szkód (do których naprawienia zobowiązują przepisy prawa) powstałych m.in. w związku z użytkowania mieszkania (np. zalanie sąsiada), sprawowania opieki nad dziećmi (np. zarysowanie samochodu sąsiada przez dziecko podczas zabawy). 

Przykład: w przypadku wybrania sumy ubezpieczenia 8 000 zł ze składką 8 zł miesięcznie ubezpieczeniem zostaną objęte wszystkie szkody rzeczowe w loku mieszkalnym oraz pomieszczeniu przynależnym do kwoty 8 000 zł oraz odpowiedzialność cywilna za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim do kwoty 80 000 zł.

W celu przystąpienia do ubezpieczenia mieszkania prosimy o wypełnienie załączonego wniosku i dostarczenie do biura Spółdzielni.

Przystępując do ubezpieczenia mieszkania „przy czynszu” otrzymają Państwo pisemne potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz egzemplarz ogólnych warunków ubezpieczenia, na podstawie, których umowa została zawarta. Ubezpieczenie zawierane jest na czas określony, który przedłuża się automatycznie, na pisemny wniosek może zostać przerwane.

WAŻNE!

Korzystanie z piecyka gazowo kąpielowego - tlenek węgla

Gazowy przepływowy podgrzewacz wody, a tlenek węgla (CZAD!!!!!!!)

Jeśli korzystasz z piecyka gazowego

 OBOWIĄZKOWO OTWÓRZ OKNO!!!!!!!!!!!!

Podstawowe zasady korzystania z kąpielowego piecyka gazowego:

 • Co najmniej raz w roku wykonać przegląd oraz czyszczenie piecyka gazowego. Utrzymanie piecyka gazowego w dobrym stanie technicznym   i czystości jest obowiązkiem każdego użytkownika. Piecyki starego typu bez zabezpieczeń należy wymieniać na nowe.
 • Co najmniej raz w roku udostępniać mieszkanie dla kominiarzy w celu zbadania prawidłowości działania oraz drożności przewodów kominowych.
 • Przed każdą kąpielą należy przewietrzyć łazienkę, W TRAKCIE WŁĄCZONEGO PIECYKA GAZOWEGO NALEŻY OBOWIĄZKOWO OTWORZYĆ OKNO, aby zapewnić dopływ świeżego powietrza dla potrzeb pełnego spalania gazu oraz dla potrzeb wentylacyjnych.
 • Podczas silnego wiatru, niskieg ciśnienia atmosferycznego i przy niskiej temperaturze zewnętrznej, kiedy zdarzają się zakłócenia ciągu kominowego możliwie krótko korzystać z piecyka gazowego.
 • Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych (nawiewnych w drzwiach łazienkowych oraz wywiewnych), bo to one chronią przed zatruciem TLENKIEM WĘGLA!
 • W lokalach poddanych termomodernizacji (wymienione okna, drzwi na szczelne) należy zainstalować odpowiednie nawiewniki doprowadzające zewnętrzne powietrze do mieszkania.
 • Zalecany jest również montaż czujników tlenku węgla.
 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu urządzeń gazowych lub przewodów kominowych należy zgłosić ten fakt bezzwłocznie odpowiednim specjalistom !

Wyróżnienie dla spółdzielni

7 czerwca 2017 roku w hotelu Bulwar w Toruniu  otrzymaliśmy wyróżnienie w kategorii w kategorii "Znaczący efekt ekologiczny" - termomodernizacja budynków i zmniejszenie emisji Co2 nagród Klony 2017  dla firm z województwa kujawsko-pomorskiego, które funkcjonują w harmonii ze środowiskiem naturalnym.

KONTAKT

DO SPÓŁDZIELNI

87-140 Chełmża
ul. Ks. P. Skargi 17

nr konta Spółdzielni

BS Brodnica

24 9484 1017 2600 0225 1635 0001

Tel.: 56-675-20-45
Fax: 56-675-64-57

Biuro Spółdzielni w budynku Frelichowskiego 1

Tel: 56 675-56-13

e-mail: spoldzielnia.chelmza@gmail.com

AWARIA? ZADZWOŃ!

Telefon dyżurny po godzinie 15.00

              782 574 490  

      

 

 

Strona głównaO nasWspieramyNabór ofert, PrzetargiDo pobraniaGalerie zdjęćKontaktArchiwum